O firmie


Prowadzę działalność w zakresie projektowania ogrodów przydomowych oraz terenów zieleni publicznej.

Posiadam uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, które pozwalają sprawować nadzór i opiekę nad powstającymi terenami zieleni.

Dysponuję umiejętnościami wykonywania inwentaryzacji dendrologicznych (zieleni), oraz tzw. gospodarki drzewostanem, które są podstawą opracowań inwestycyjnych lub wstępem do przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu.

Pracuję w oparciu o wiedzę nabytą podczas studiów na kierunku Architektura Krajobrazu Politechniki Wrocławskiej oraz Biologii Ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim, jak również doświadczenia uzyskanego w wyniku współpracy z klientami.

Umiejętności poszerzam, biorąc udział w kursach, szkoleniach, corocznych wystawach i targach ogrodniczych.

Obszarem mojej działalności jest głównie Wrocław i Dolny Śląsk.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą.

Otocz się naturą

... i spraw aby Twój dom był oazą spokoju

Oferta


Współczesny ogród to niezależny od stylistyki azyl, przyjazne dla domowników miejsce wypoczynku, spotkań z przyjaciółmi i rodziną. Podstawą tworzenia ogrodu jest projekt, który najlepiej wykonać równocześnie z planem zagospodarowania działki. Oszczędność czasu i pieniędzy jest wtedy zapewniona, a ogród i dom tworzą spójną całość.

Koncepcje i Projekty

Zakres oferowanych usługo obejmuje projekty ogrodów przydomowych, tarasów a także projekty zieleni wokół budynków biurowych, przy obiektach handlowych ...

Inwentaryzacje dendrologiczne

Opracowanie dokumentacji opisującej występujące na danej powierzchni drzewa i krzewy. Zakres inwentaryzacji drzew i krzewów obejmuje szereg czynności związanych z ...

Opinie dendrologiczne, przeglądy drzew

Polegają na sporządzeniu zestawienia drzew wytypowanych do zabiegów pielęgnacyjnych lub wycinek. Typowane są drzewa martwe lub zamierające w celu wyeliminowania ...

Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni

Uprawnienia wydane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów w Poznaniu w 2011 r. w zakresie fachowego nadzoru i utrzymania terenów zieleni [nr rejestracji 27/2011].

Zatop się w niepowtarzalnym klimacie

... jaki daje zieleń i poczuj jej zapach

Certyfikaty


Kontakt


Aneta Rutkowska

+48 690 990 232
email: kontakt@zieloneinspiracje.pl